1) shasha (KL) - EM223273382MY [8barut gantung]
2) Noorajiha (Kelana Jaya) - EM223273440MY [8barut gantung]