Bahagian ini dikhususkan untuk mengemaskini confirmed order, payment yang telah dibuat dan status dan tracking penghantaran barang.